Bilia overtar Furubakken Bilverksted AS

Bilia overtar Furubakken Bilverksted AS

Bilia Personbil AS har inngått avtale om å overta Furubakken Bilverksted AS, et autorisert BMW serviceverksted i Bærum. Overtagelsen vil tre i kraft 1. januar 2019.

For regnskapsåret 2017 omsatte Furubakken Bilverksted AS for 35 mill. kroner og har siste tre år oppnådd en gjennomsnittlig driftsmargin på 12,9 %. Virksomheten overtas for 18 mill. kroner, som inkluderer sysselsatt kapital i selskapet og avtalt merverdi, med et potensial på ytterligere 4 mill. kroner basert på fremtidige resultater fra virksomheten. Det er totalt 16 ansatte ved Furubakken Bilverksted AS.

I forbindelse med overtakelsen kommenterer Frode Hebnes, adm. dir. ved Bilia Personbil AS:

«BMW er et strategisk bilmerke for Bilia, hvor vi senere år har hatt betydelig vekst både nasjonalt og internasjonalt. Veksten har kommet både organisk og gjennom virksomhetsoverdragelser, i Norge senest gjennom overtakelsen av BMW og MINI forhandleren Bilsalongen AS i Skien ved årets begynnelse. Det er gledelig nå å kunne ekspandere videre gjennom overtakelsen av Furubakken Bilverksted AS. En virksomhet vi vurderer til å være veldrevet med en god kundetilfredshet og lønnsomhet, skapt gjennom dyktige medarbeidere. Vi ser også mulige synergier opp mot vår eksisterende BMW servicevirksomhet som allerede dekker Oslo, Asker og Bærum, og vil gjennom dette oppkjøpet på en bedre måte kunne kvalitetssikre den totale BMW opplevelsen for våre kunder.»

I forbindelse med overtakelsen kommenterer Olaf Bergesen, styreformann ved Furubakken Bilverksted AS:

«Med dette går en lang historie i Furubakken nå over i en ny spennende fase. Bilindustrien er inne i en rask omskiftelig fase. Vi føler oss trygge på at vi nå vil stå sterkere i møte med fremtidens krav. Vi er stolte av det vi har fått til, og ser frem til å fortsatt tilby våre kunder personlig service av høy kvalitet under vingene til Bilia. Dette er en stor dag for oss!»

For ytterligere informasjon kan følgende kontaktes:

For Bilia Personbil AS, adm. dir. Frode Hebnes:
E-post: frode.hebnes@bilia.no
Telefon: 993 21 927

For Furubakken Bilverksted AS, styreformann Olaf Bergesen:
E-post: olaf@resume.no
Telefon: 901 19 130