Fjerde julegave til Unghjelp

For unge - av unge

Hver uke frem til jul deler Bilia ut 25.000 kroner til ulike gode formål, gode formål du kan være med å nominere. Årets første vinner var Gateteam Oslo, en organisasjon som gjør en stor frivillig innsats for byens vanskeligstilte. Deretter ga vi 25.000 kroner til Barnekreftforeningen. Barnekreftforeningen bidrar i kampen mot kreft hos barn og unge, og er en sterk støttespiller til familier rammet av dette. Tredje julegave gikk til folk med stort hjerte for våre firbente venner i Foreningen for omplassering av dyr. Nå gir vi siste gave for i år.

Unghjelp

Unghjelp er en frivillig, ungdomsdrevet organisasjon som hjelper unge mennesker som sliter psykisk. De så at mange unge mennesker hadde et behov for å snakke med likesinnede og jevnaldrende om sine problemer og dannet derfor denne organisasjonen. I dag jobber de for å dele barn og unges historier og erfaringer med psykisk helse, og driver en chattetjeneste som heter Ungdomshjelpen. Terskelen for å chatte over nett oppleves som lav og her kan barn og unge ta kontakt og prate med noen som forstår hva de går gjennom. I tillegg søker Unghjelp å være på de plattformene ungdommen ellers befinner seg, blant annet Snapchat.

Bilias markedsdirektør Martin Holgernes Helle er full av lovord: «Dette er et veldig bra initiativ fra flott ungdom. Å gi unge mennesker som sliter psykisk mulighet til å snakke med en jevnaldrende som selv har vært igjennom noe lignende kan være akkurat hva de behøver og kan spille en avgjørende rolle i et ungt liv.»

Gavekortet

Victoria Moum var en av de som nominerte Unghjelp. Victoria skrev følgende til oss: «Unghjelp gjør en viktig jobb for å gjøre psykisk helse mindre tabu og gjør en viktig jobb ved å være en "chattevenn" for barn og unge».
Dermed er det Victoria som vinner det fjerde Bilia-gavekortet på 1.500kr. Vi gratulerer.

Tusenvis av nominasjoner

Mange tusen personer har nominert sin hjertesak og juryen har hatt en stor jobb med å velge ut vinnere blant alle de gode innspillene. I år fikk man en god spredning med fokus på viktige områder. Hjelp til hjemløse, barnekreft, dyrevelferd og nå psykisk helse hos ungdom. Responsen fra organisasjonene har vært meget god, og vi i Bilia er veldig fornøyde med å støtte det viktige arbeidet de gjør.