Viktig å vite om vinterdekk

Har du sjekket vinterdekkene dine? Gode dekk kan ha en avgjørende betydning når uhellet først er ute, og bør sjekkes jevnlig for både egen og andres sikkerhet. Det er også slik at dekk er ferskvare, hvor egenskapene til gummien endres etter år med bruk. Derfor anbefaler vi å bytte dekk som er brukt mer enn seks år, selv om de tilsynelatende ser skadefrie ut og har riktig mønsterdybde.

Nye vinterdekk har en mønsterdybde på 9-10 mm. Etter hvert som mønsteret reduseres svekkes veigrepet betraktelig og sikkerheten blir dårligere. Derfor anbefaler vi å bytte i god tid før man er nede på lovens minstekrav på 3 mm, målt på det laveste punktet.

Vinterdekkenes bremselengde på is

Vinterdekk for nordiske forhold gir bedre veigrep og kjøreforhold på vinterstid. Valg av dekktype bør baseres på førerens prioriteringer og kjørebehov. Illustrasjonen viser bremselengden for ulike dekktyper ved 50 km/t på is ved -1, -4 og -8 grader. Grønn illustrerer piggdekk, gul illustrerer piggfrie nordiske dekk, mens rødt illustrerer piggfrie sentraleuropeiske dekk.

Når kan piggdekk benyttes

Piggdekk kan benyttes i perioden fra 1. november til og med første mandag etter 2. påskedag. For de tre nordligste fylkene er perioden 16. oktober til og med 30. april. Om førerforholdene krever det, er det anledning til å benytte piggdekk utenom disse periodene. Man skal alltid være skodd etter forholdene og oppfylle kravet om tilstrekkelig veigrep. Kravet om veigrep trumfer fristene, og dette må man som sjåfør selv vurdere.

Det er ikke knyttet noen frister til bruk av piggfrie vinterdekk, men vær oppmerksom på at disse ikke er egnet som sommerdekk.

Les mer om piggfrie vinterdekk om sommeren