Visjon og kjerneverdier

Bilias visjon er at vi skal bli bransjens beste servicebedrift

Viktige kjerneverdier for alle oss som jobber i Bilia, er å være tilgjengelige, vise engasjement og gi hver enkelt kunde en god opplevelse. Bilia skal representere et bedre valg for deg som kunde. I det legger vi at den totale kundeopplevelsen vi tilbyr med produkter og tjenester, totalt sett skal være det mest attraktive produkt, pris- og innholdsmessig.

Bilia ønsker at du skal være en fornøyd kunde. Derfor gjennomføres det målinger av kundetilfredsheten og som følge av det, kontinuerlig forbedringsarbeid. Bilias medarbeidere er kompetente og villige til å utvikle seg for å gi kundene best mulig service.

Bilia er en stor bilforhandlerkjede og har anlegg i Norge, Sverige, Tyskland, Luxembourg og Belgia. Bilia har etablert et sterkt varemerke, og har salgs- og serviceanlegg med god tilgjengelighet og sterk posisjon i våre respektive markedsområder. Bilia kan tilby et unikt utvalg av varemerker, produkter og tjenester både i bilsalg og servicemarkedet.

All virksomhet i Bilia tar utgangspunkt i konsernets kjerneverdier. Bilia skal kontinuerlig utvikle nye, attraktive konsepter og servicetjenester og anvende ny teknologi som skaper:

  • Tilgjengelighet
  • Engasjement
  • Unik bilopplevelse