Fakta om lufttrykk

Visste du at:

  • Ca. en tredjedel av alle bilister kjører med altfor lavt lufttrykk. Dette er en økt sikkerhetsrisiko, ettersom for lavt lufttrykk påvirker bremselengden.
  • Et for lavt lufttrykk innebærer dårligere kontroll over kjøretøyet ved unnamanøvrer og fare for overbelastning av dekket.
  • Et for lavt lufttrykk innebærer høyere drivstofforbruk.
  • Hvis lufttrykket er 20 % (ca. 0,5 bar) for lavt medfører det en reduksjon av dekkets levetid med opptil 30 %!
  • Det riktige lufttrykket for din bil står i instruksjonsboken, i tanklokket eller i dørstolpen. Trykket skal normalt være høyere ved full last.
  • Kontroller trykket ved kalde dekk minst en gang i måneden og før hver langtur.
  • Dekkene anses som kalde ved inntil tre km kjøring. Hvis dekkene er varme skal det anbefalte trykket økes med 0,3 bar ved avlesning. Slipp aldri luft ut av varme dekk.
  • Dekktrykket kan synke i forbindelse med en reduksjon i lufttemperaturen. Selv små skader eller en defekt ventil kan føre til at lufttrykket faller.