lakkforsegling

Lakkbehandling

To-komponents lakkbeskyttelse som forlenger nybilfølelsen

Billakk eksponeres daglig for UV-stråling, nedbør, smuss, veisalt og lignende. Når overflaten blir utsatt for slitasje, mister lakken sine beskyttende egenskaper, som fører til at lakken falmer og det kan oppstå rustskader.

Unik lakkbeskyttelse 

En lakkbehandling kan motvirke for tidlig aldring og fører til at lakken på bilen skinner igjen. Behandlingen beskytter lakken i lang tid og gjør den mer motstandsdyktig overfor ytre påvirkninger. Bilen blir lettere å rengjøre og det fester seg mindre smuss på lakken. To uker etter herding av produktet, kan du avfette og vaske bilen som vanlig uten å påvirke lakkbehandlingen, dessuten slipper du å vokse bilen.

Høyere annenhåndsverdi

En lakkbehandlet bil beholder lakken bedre enn en ubehandlet bil, eller en bil som er behandlet med tradisjonell voks.

En ren og pen bil er mer attraktiv og har normalt høyere annenhåndsverdi enn en bil som ikke har blitt lakkbehandlet. Lakkbehandling er med andre ord en beskyttende investering som du dessuten har glede av. Det utstedes et bevis på at bilen er lakkbehandlet.

En oksidert eller ripete lakk passer ikke for behandling ettersom det minsker produktets bindningsmulighet mot lakken og dermed holdbarheten. En lakkbehandling er håndverks-arbeid som kun skal utføres av proffe.

Ved lakkbehandling trenger vi bilen din i to dager.

Kontakt din nærmeste Bilia-forhandler for mer informasjon.

Beskrivelse Pris inkl. mva
Lakkbehandling av ny stor bil (ripefri) 5.690,-
Lakkbehandling av ny liten bil (ripefri) 4.990,-
   
Rebehandling av stor bil 3.595,-
Rebehandling av liten bil 3.595,-
   
Lakkbehandling med lakkrens av stor bruktbil 7.550,-
Lakkbehandling med lakkrens av liten bruktbil 6.550,-