Snøhjerte på frontrute. Illustrasjon. Foto.

Bilia Outlet-garanti

Å kjøpe bruktbil hos Bilia Outlet skal være en positiv og trygg opplevelse. Vi har derfor noen solide kundefordeler som skal ivareta deg på en god måte.

Bilia Outlet bruktbilgaranti

  • Garantien kan tegnes på biler som er inntil 10 år eller har gått maks 200.000 km – det som inntreffer først.
  • Garantien gjelder i 12 måneder, maks kjørelengde 20.000 km.
  • Ingen egenandel ved skade.

Bilia Outlet+ bruktbilgaranti

  • Garantien varer til bilen er 5 år eller har gått maks 150.000 km – det som inntreffer først.
  • Ingen egenandel ved skade.
  • Vilkårene følger produsentens garanti med spesifiserte unntak.
  • Normal slitasje dekkes ikke.

Bytterett
Du har bytterett i 24 dager med inntil 1.000 kjørte km. Hvis du i dagene etter kjøpet skulle angre på ditt valg kan du bytte ut din nykjøpte bil mot en annen fra vårt store utvalg hos Bilia Outlet. Dette forutsetter at du tar kontakt med oss innen 24 dager etter kjøpet, at bilen ikke er kjørt mer enn 1.000 km i samme tidsrom, og at det ikke er tilført skader. Du vil bli belastet kostnad for ny klargjøring med kr 3.000. Betalte og forfalte utgifter i forbindelse med finansiering, forsikring og offentlige avgifter dekkes ikke av Bilia Outlet.

Tilstandsrapport
Innen bilen settes ut for salg har vi gått gjennom vesentlige punkter og utarbeidet en tilstandsrapport.

Garantivilkår for Bilia Outlet

Kjøretøyeiers ansvar

Ved mistanke om feil på kjøretøyet som kan gå innunder garantiens vilkår skal NBG kontaktes omgående.

Varighet
Garantiens varighet står skrevet på respektive garantibevis.

Reparasjon
Feil skal umiddelbart meldes inn til NBG på tlf. 63 97 42 00. Ved garantireparasjon repareres komponentene slik at de er i tilsvarende stand som rett før feilen inntraff. Det er alltid verkstedet som utfører skadeinnmelding på www.norskbilgaranti.no under ”Skadeinnmelding”. Den dagen NBG mottar skadeinnmelding anses å være den dagen skaden har inntruffet.

Erstatning for reparasjoner som er innmeldt senere enn syv dager etter skadedato, eller etter garantitidens utløp, utbetales ikke. Dersom en reparasjon utføres uten NBGs skriftlige godkjenning, betaler NBG ikke reparasjonskostnadene.

Garantien dekker inntil kr 80.000 inkl. mva per skadetilfelle.

Service
For at garantien skal være gyldig må kjøretøyet være vedlikeholdt, og vedlikeholdes i henhold til produsentens henvisninger under hele garantiperioden etter salg fra Bilia.

For at en skade skal behandles, kreves det at alt vedlikehold skal være utført fagmessig og være dokumentert i kjøretøyets originale servicebok eller elektronisk, som på anmodning fra NBG skal kunne fremvises ved en eventuell skade.

Garantien omfatter ikke feil som skyldes normal slitasje, som f.eks. komponenter som er utslitt pga. alder og bruk. Garantien gjelder heller ikke ved bruk av uoriginale deler.

Unntak
Nøkler eller fjernkontroller med tilhørende elektronikk.

Garantien omfatter ikke defekter som skyldes ytre påvirkning eller normal slitasje, overopphetet motor, brente ventiler, konkurransebruk, sabotasje, forsømmelse, brann, tyveri, korrosjon, lekkasje fra pakninger, tettninger, simeringer, kollisjon, LED, defekte lys, dioder.

Garantien gjelder heller ikke for ettermonterte komponenter eller utstyr, lakk og karosseri.

Normal bruk
Kjøretøyet skal benyttes i normal trafikk. Taxi/budbil/skolebil omfattes ikke av denne garantien.

I de tilfeller der kjøretøyet har gjeldende maskinskadeforsikring, kontaktes aktuelt forsikringsselskap for vurdering.

Omfattes feilen av våre vilkår, betaler NBG kjøretøyeierens egenandel. Garantien erstatter ikke kostnader som leiebil, taxi, hotell etc.

Øvrig
Garantiavtalen gjelder for kjøretøyet som er oppført i garantibeviset og følger bilen. Garantien opphører automatisk om bilen selges til en annen bilforhandler eller via bilformidling. Garantien er gyldig forutsatt at premien er betalt ved forfall.

Garantien er ikke gyldig uten garantibevis fra AS Norsk Bilgaranti. Kjøretøyet skal være testet og godkjent av Bilia, som er autorisert av Norsk Bilgaranti AS.

Se alltid oppdaterte vilkår og gjeldende billiste på norskbilgaranti.no. Kontakt vår tekniske avdeling på tlf. 63 97 42 00 for mer informasjon.

I de tilfeller der kjøretøyet har gjeldende maskinskadeforsikring, kontakter vi aktuelt forsikringsselskap for vurdering. Omfattes feilen av våre vilkår, betaler NBG kjøretøyeierens egenandel.

For spørsmål, ta kontakt med:

AS Norsk Bilgaranti
Telefon: 63 97 42 00
E-post: info@norskbilgaranti.no