Illustrasnsbilde for bærekraft

Bærekraft

For oss i Bilia betyr bærekraft en ansvarlig virksomhet som jobber fram langsiktige og bærekraftige løsninger. Hele vår virksomhet er preget av systematisk og aktivt arbeid hvor vi alltid bryr oss om ansatte, kunder og omverden.

Illustrasjonsbilde av interessenterIllustrasjonsbilde av interessenter

Våre mål og interessenter

Vår forståelse av interessentenes krav og forventninger til virksomheten vår er en forutsetning for at vi skal kunne skape langsiktige verdier. Vi har gjort en analyse av de interessentgruppene som vi anser har størst innflytelse på, og/eller er mest berørt av, vår drift og bærekraftsarbeid.

Våre høyest prioriterte interessentgrupper er ansatte, kunder, generalagenter og leverandører.

BærekraftsmålBærekraftsmål

Bærekraftsmål


Ni mål å jobbe mot i Agenda 2030

Agenda 2030 og FNs globale mål for bærekraftig utvikling for å utrydde fattigdom, bekjempe klimaendringer og sikre en fredelig og inkluderende verden. Det handler om at vi alle trenger å bidra og jobbe mot en omstilling til en mer miljøvennlig, sosialt og økonomisk bærekraftig utvikling.

Bilia har gjennomgått de 17 målene og 169 delmålene i Agenda 2030 og identifisert målene som Bilia kan bidra til. Bilia fokuserer sitt bærekraftsarbeid på områdene bærekraftig vekst, sirkulær økonomi, beskyttelse av mennesker, fossilfri mobilitet og beskyttelse av liv.

Basert på disse har Bilia identifisert ni mål som vi jobber mot. Nedenfor er eksempler på områder som Bilia jobbet med i 2021, med tilknytning til målene.

 • Mål 3:
  God helse og livskvalitet
  God og sikker arbeidsplass – kontinuerlige forbedringer innen HMS.

 • Mål 5:
  Likestilling mellom kjønnene

  Likebehandling, flere kvinner i Bilia
 • Mål 7:
  Ren energi til alle
  Energilagring i gamle batterier. Energieffektivisering.
 • Mål 8:
  Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  Kompetanseutvikling i arbeidstiden.

 • Mål 11:
  Bærekraftige byer og lokalsamfunn
  Bilia – en del av den globale økonomien
  Måling av klimapåvirkning i henhold til GHG-protokollen

 • Mål 12:
  Ansvarlig forbruk og produksjon
  Tilpassede løsninger for bærekraftig transport, renovering av bildeler, brukte deler