Bærekraft

Miljø- og kvalitetspolicy

Miljøpolicy

Bilia er en komplett leverandør med et bredt spekter av produkter og tjenester innen både bil- og servicebransjen. Vår virksomhet skal være preget av et systematisk og aktivt miljøarbeid med omtanke til virksomheten og ansatte, omverden og relasjonen til kunden.

Vi bidrar til bærekraftig utvikling ved å:
 • Møte kravene fra myndigheter, ansatte/kolleger og andre interessenter.
 • Hjelpe kunden til å ta beslutninger om sin miljøpåvirkning, basert på behov og ønsker samt valg av produkter og tjenester.
 • Påvirke våre leverandører til å håndtere miljøspørsmål i samsvar med våre og lovverkets intensjoner.
 • Prioriter så langt det er mulig varer, tjenester, arbeidsmetoder og teknologier som har mindre påvirkning på miljøet.
 • Spare energiressurser og ha høy grad av resirkulering av avfall.
 • Stadig utvikle oss.
 • Ved konstant dialog og opplæringstiltak øke kompetansen og bevisstgjøre alle ansatte om miljøarbeid og motivere alle til å utføre sine oppgaver på en miljømessig forsvarlig måte.
 • Vise åpenhet, informere om virksomhetens miljøarbeid og være sensitiv for endringer i omverden.

Kvalitetspolicy

Bilia er en komplett leverandør med et bredt spekter av produkter og tjenester innen bil- og servicebransjen. Bilias mål er å gi kunden en bedre opplevelse. Gjennom omtanke og kompetanse ønsker vi å skape en relasjon til kunden slik at kunden kommer tilbake til oss.

Dette oppnår vi ved å:
 • Møte kravene fra våre myndigheter, ansatte/kolleger og andre interessenter.
 • Bekrefte og sette kunden i fokus, ut fra behov og ønsker, samt valg av produkter og tjenester.
 • Få våre leverandører til å dele Bilias fokus på omsorg og kundetilfredshet.
 • Øke kunnskap og bevissthet om kvalitetsspørsmål blant ansatte.
 • Skape forståelse for at alle funksjoner i bedriften er gjensidig avhengige av hverandre.
 • Regelmessig måle og evaluere våre prosesser slik at de kommer virksomheten og kunden til gode.
 • Oppmuntre til konstruktive tilbakemeldinger, kontinuerlig utvikling og beste praksis.