Bilias visjon og verdigrunnlag

Vi streber etter kontinuerlig utvikling, å bli litt bedre for hver dag, uavhengig av rolle og arbeidsoppgaver. Ved å arbeide målrettet med støtte i visjon, verdigrunnlag og kundeløfte, skapes en positiv spiral der vi kan overgå forventningene og gi både kunder og kolleger en bedre opplevelse.

 • Visjon

  Bransjens beste servicebedrift.

  Gjennom omtanke for kunder, kolleger og verden vi lever i. Bilia skal med omtanke og stolthet skape en bærekraftig forretning ved å tilby attraktive og innovative helhetlige løsninger.

 • Kultur og verdigrunnlag

  Engasjement, Kompetanse, Ekte, Respekt.

  Bilias kultur og verdigrunnlag styrer holdninger og interaksjoner. Hos Bilia er vi engasjert i møtet med kunder, hverandre og leverandører. Vi viser kompetanse ved å utnytte vår ekspertise og finne løsninger og forslag til kundens beste. Å være ekte og vise respekt for hverandre skaper tillit til Bilia og våre ansatte.
   
   
   
   

 • Kundeløfte

  En bedre opplevelse.

  Gjennom målstyring, oppfølging og kvalitetsprosesser jobber vi målrettet med å bli litt bedre hver dag. Målet er å skape en opplevelse som overgår kundens forventninger og gir en merverdi som skiller Bilia fra konkurrentene.