ISO-sertifikat

Bilia er ISO-sertifisert

ISO står for International Organization for Standardization, eller den Internasjonale Organisasjon for Standardisering på norsk. De har utarbeidet standarder for bl.a. miljø og kvalitet, hhv. 14001 og 9001. Disse standardene er generelle og passer til organisasjoner i alle næringer. Selve sertifiseringen utføres av en uavhengig tredjepart, noe som viser kundene at de kan stole på at den aktuelle bedriften har innført nødvendige interne rutiner for å kunne møte de forpliktelser som en ISO-sertifisering innebærer.
  • Et NS-EN ISO 14001:2015-sertifikat viser at bedriften er målt opp mot en standard for god miljøledelse og at den er i samsvar med denne. Standarden er basert på to konsepter; kontinuerlig forbedringer og overholdelse av regelverk. Elementer i standarden er blant annet miljøpolitikk, planlegging, iverksettelse og drift, kontroll og utbedring og ledelsesevaluering. Alle Bilia sine BMW- og Volvo-forhandlere er sertifisert etter denne standarden.
  • Et NS-EN ISO 9001:2015-sertifikat viser at kvalitetsstyringssystemet i bedriften er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring og er funnet å være i tråd med denne. Dette er en prosessorientert standard, og den legger vekt på løpende forbedringer og kundetilfredshet. Elementer i standarden er blant annet; kvalitetsstyringssystem, ressursstyring, produktsalg, måling, analyse og forbedring. Alle Bilia sine BMW- og Volvo-forhandlere er sertifisert etter denne standarden.
  • Miljø- og kvalitetspolicyMiljø- og kvalitetspolicy

    Miljø- og kvalitetspolicy

    Vår virksomhet skal være preget av et systematisk og aktivt miljøarbeid med omtanke til virksomheten og ansatte, omverden og relasjonen til kunden.
  • Bærekraftig virksomhet

    Vår sirkulære forretningsmodell er bærebjelken for vårt bærekraftsarbeid.