Illustrasjonsbilde bærekraft

Bransjevinner Norsk Bærekraftbarometer 2023

I 2023 har forskningsprosjektet Norsk Bærekraftbarometer kåret Bilia til bransjevinner blant norske bedrifter sett fra kundenes synspunkt.


Det å skape gode økonomiske resultater for forutsigbarhet og trygghet for kunder og medarbeidere, jobbe med sirkulær økonomi gjennom gjenbruk av deler fra skadede biler og felgreparasjon, forsterket rekrutteringspolicy for høyere kvinneandel, fokus på HMS (helse, miljø, sikkerhet) samt ta lokalt samfunnsansvar gjennom hjulskiftdager og andre lokale engasjement er viktige elementer i vårt arbeid med bærekraft fremover.

Vår visjon er å være bransjens beste servicebedrift gjennom omtenksomhet for våre kunder, kolleger og verden vi lever i.

Vårt bærekraftarbeid i praksis kan også eksemplifiseres gjennom kjøpet av majoriteten av bildemonteringsselskapet Bil1Din samt Felgteknikk, hvor de også vil samarbeide for å kunne tilby renoverte felger.

I Røyken skaper vi et unikt anlegg med bildemontering vegg i vegg med skadereparasjon. Bil1Din Østlandet tar inn bilmerkene som Bilia Skadesenter reparerer, og dermed blir de brukte delene så kortreiste som mulig. Bil1Din skal ha en produksjonskapasitet på 60 000 likeverdige, brukte deler per år. Et av Bilias bærekraftmål er å øke antallet brukte reservedeler i våre verksteder, så dette blir en viktig virksomhet for å realisere vår satsing på gjenbruk og sirkulærøkonomi. Anlegget har dessuten 2 500 kvm. solcellepaneler på taket og tre energibrønner som også bidrar til mindre klimapåvirkning.

Les mer om Norsk Bærekraftbarometer