Selger presenterer bil for fornøyd kvinnelig kunde

Bilia Fleet hjelper din bedrift å finne den beste billøsningen

Selger presenterer firmabilløsninger for kundeSelger presenterer firmabilløsninger for kunde

Firmabil, bedriftsavtale eller rammeavtale?

Selv i firma som ikke har tradisjonell firmabilavtale med oss finnes det gunstige alternativer. En rammeavtale er en bilavtale mellom din bedrift og Bilia.

Den gir mange fordeler, uavhengig av om bedriften har firmabiler eller om de ansatte kjører private biler på kjøregodtgjørelse, kilometergodtgjørelse eller billønn. Fordelene er de samme, og gir de ansatte store fordeler ved kjøp, billeie/leasing av våre bilmerker.

Vi erfarer en dreining fra tradisjonell firmabil over til privatbil med billønnsordning. Dermed har slike fordelsavtaler en økende popularitet.

Det er mange muligheter og vi hjelper deg å finne den mest gunstige løsning basert på dine ønsker og forutsetninger.

Hvorfor velger firmakunder oss?

Mottar du billønn, kjører firmabil, driver liten bedrift eller har ansvar for bilflåten til et foretak?

Vår firmatjeneste Bilia Fleet er din partner for alt som har med firmaets bilbehov. Vi tilbyr både person- og varebiler og har bred erfaring med både små og store bedrifter. Vi hjelper også med finansiering, serviceavtaler og forsikring.

  • Enkelhet

    En kontakt for bedriftens alle bilspørsmål.
  • Rådgivning

    Vi gir råd og veiledning for firmaets bilpark.
  • Tilgjengelighet

    Kundeservice er åpent mandag-søndag 08.00-22.00.
Hånd på bilrattHånd på bilratt

Bilia Lease - et enklere bilhold

Bilia Fleet er en komplett leverandør av biler, finansiering, forsikring og biladministrasjon. Gjennom tjenesten Bilia Lease tilbyr vi et skreddersydd biladministrasjonskonsept for næringslivet. Med Bilia Lease vil den som har ansvaret for bedriftens biler bli avlastet med biladministrasjonen, mens den som er firmabilbruker får mulighet til selv å spesifisere bil innenfor gitte rammer og arbeidsgivers betingelser.
Bilia Lease er unik i form av at vi er med gjennom hele prosessen fra de første spørsmålene rundt bilen, og helt til vi mottar bilen etter endt leieperiode.
Med Bilia Lease tilbyr vi lave bilkostnader, et høyt bilteknisk kompetansemiljø og en totaladministrasjon av hele bilparken. Bilia Lease skaper kort sagt et skreddersydd bilhold med komplette løsninger innen bilfinansiering og biladministrasjon. Har du ikke anledning til å komme til oss, kommer vi gjerne på besøk for å avdekke bedriftens bilbehov.

Leasing

Bilia Fleet tilbyr leasing som finansieringsform. Leasing tilbys i flere forskjellige varianter, og hovedproduktet er leasing med restverdi. Restverdileasingavtaler er operasjonelle leieavtaler hvor de månedlige leieterminene behandles som driftsutgifter i kundens regnskap.

Den enkelte leasingavtale inngås slik at leieperioden og restverdien er tilpasset kundens bruksbehov for den aktuelle bilen.

Leieterminene inkluderer både kapitalkostnader og avskrivning. Fordi leiekostnadene gjenspeiler både kjørelengde og bruksmønster vil dette gi et riktig bilde av de løpende bilkostnadene.

Hos oss kan du lease alle merkene vi tilbyr.

Vilkår og kampanjer for bedriftsavtaler kan variere mellom bilmerkene. Ta kontakt for å få hjelp til å finne rett løsning for dine behov.