Bilia bruktbilgaranti

Bilias bruktbilgaranti

Våre unike bruktbilgarantier, Bilia Brukt og Bilia Brukt+, skal sørge for at du får en positiv og trygg opplevelse når du kjøper bruktbil hos Bilia. For at garantien skal gjelde, må du følge bilens serviceprogram. Bilias bruktbilgaranti gjelder i tillegg til de rettigheter man som forbruker har etter norsk kjøpslov.
  • Bilia Brukt

    Garantien kan tegnes på biler som er inntil 10 år eller har gått maks 200.000 km – det som inntreffer først.
  • Bilia Brukt+

    Garantien varer til bilen er 5 år eller har gått maks 150.000 km – det som inntreffer først.
  • Kvalitetstest

    Innen bilen settes ut for salg har den gjennomgått Bilias kvalitetstest og leveres med en tilstandsrapport.
Bilias bytterettBilias bytterett

Bytterett

Du har bytterett i 24 dager og maks 1.000 km forutsatt at du tar kontakt med oss innen 24 dager og at bilen ikke er kjørt mer enn 1.000 km, eller nye skader er tilført.

Selv med alle garantier i verden kan det hende at man som bilkjøper kommer i tvil dagene etter kjøpet. Ingen problemer med Bilia Brukt – du har alltid rett til å bytte ut din nykjøpte bil mot en annen fra vårt store utvalg. Kostnad for ny klargjøring tilkommer med kr 3.000. Betalte og forfalte utgifter i forbindelse med finansiering, forsikring og offentlige avgifter dekkes ikke av selger.

Veihjelp
Omfattes feilen av garantien, betaler Norsk Bilgaranti AS egenandelen for berging til nærmeste godkjente verksted.

Nylig ankommet

Generelle vilkår for Bilia Brukt og Bilia Brukt+

Kjøretøyeiers ansvar
Ved mistanke om feil på kjøretøyet som kan gå innunder garantiens vilkår skal NBG kontaktes omgående.

Varighet
Garantiens varighet står skrevet på respektive garantibevis.

Reparasjon
Feil skal umiddelbart meldes inn til NBG på tlf. 63 97 42 00. Ved garantireparasjon repareres komponentene slik at de er i tilsvarende stand som rett før feilen inntraff. Det er alltid verkstedet som utfører skadeinnmelding på www.norskbilgaranti.no under ”Skadeinnmelding”. Den dagen NBG mottar skadeinnmelding anses å være den dagen skaden har inntruffet.

Erstatning for reparasjoner som er innmeldt senere enn syv dager etter skadedato, eller etter garantitidens utløp, utbetales ikke. Dersom en reparasjon utføres uten NBGs skriftlige godkjenning, betaler NBG ikke reparasjonskostnadene.

Garantien dekker inntil kr 80.000 inkl. mva per skadetilfelle.

Service
For at garantien skal være gyldig må kjøretøyet være vedlikeholdt, og vedlikeholdes i henhold til produsentens henvisninger under hele garantiperioden etter salg fra Bilia.

For at en skade skal behandles, kreves det at alt vedlikehold skal være utført fagmessig og være dokumentert i kjøretøyets originale servicebok eller elektronisk, som på anmodning fra NBG skal kunne fremvises ved en eventuell skade.

Garantien omfatter ikke feil som skyldes normal slitasje, som f.eks. komponenter som er utslitt pga. alder og bruk. Garantien gjelder heller ikke ved bruk av uoriginale deler.

Unntak
Nøkler eller fjernkontroller med tilhørende elektronikk.

Garantien omfatter ikke defekter som skyldes ytre påvirkning eller normal slitasje, overopphetet motor, brente ventiler, konkurransebruk, sabotasje, forsømmelse, brann, tyveri, korrosjon, lekkasje fra pakninger, tettninger, simeringer, kollisjon, LED, defekte lys, dioder.

Garantien gjelder heller ikke for ettermonterte komponenter eller utstyr, lakk og karosseri.

Normal bruk
Kjøretøyet skal benyttes i normal trafikk. Taxi/budbil/skolebil omfattes ikke av denne garantien.

I de tilfeller der kjøretøyet har gjeldende maskinskadeforsikring, kontaktes aktuelt forsikringsselskap for vurdering.

Omfattes feilen av våre vilkår, betaler NBG kjøretøyeierens egenandel. Garantien erstatter ikke kostnader som leiebil, taxi, hotell etc.

Øvrig
Oppgraderingsmulighet til 24 måneder, maks kjørelengde 40.000 km. Spør din lokale forhandler om pris. Gjelder kun Bilia Brukt.

Garantiavtalen gjelder for kjøretøyet som er oppført i garantibeviset og følger bilen. Garantien opphører automatisk om bilen selges til en annen bilforhandler eller via bilformidling. Garantien er gyldig forutsatt at premien er betalt ved forfall.

Garantien er ikke gyldig uten garantibevis fra AS Norsk Bilgaranti. Kjøretøyet skal være testet og godkjent av Bilia, som er autorisert av Norsk Bilgaranti AS.

Se alltid oppdaterte vilkår og gjeldende billiste på norskbilgaranti.no. Kontakt vår tekniske avdeling på tlf. 63 97 42 00 for mer informasjon.

I de tilfeller der kjøretøyet har gjeldende maskinskadeforsikring, kontakter vi aktuelt forsikringsselskap for vurdering. Omfattes feilen av våre vilkår, betaler NBG kjøretøyeierens egenandel.

For spørsmål, ta kontakt med:

AS Norsk Bilgaranti
Telefon: 63 97 42 00
E-post: info@norskbilgaranti.no