Bilia Outlet-garanti

Bilias bruktbilgaranti

Å kjøpe bruktbil hos Bilia Outlet skal være en positiv og trygg opplevelse. Vi har derfor noen solide kundefordeler som skal ivareta deg på en god måte.

  • Bilia Outlet bruktbilgaranti

    • Garantien kan tegnes på biler som er inntil 10 år eller har gått maks 200.000 km – det som inntreffer først.
    • Garantien gjelder i 12 måneder, maks kjørelengde 20.000 km.
    • Ingen egenandel ved skade.
Bilias bytterettBilias bytterett

Bytterett

Du har bytterett i 24 dager og maks 1.000 km forutsatt at du tar kontakt med oss innen 24 dager og at bilen ikke er kjørt mer enn 1.000 km, eller nye skader er tilført.

Selv med alle garantier i verden kan det hende at man som bilkjøper kommer i tvil dagene etter kjøpet. Ingen problemer med Bilia Brukt – du har alltid rett til å bytte ut din nykjøpte bil mot en annen fra vårt store utvalg. Kostnad for ny klargjøring tilkommer med kr 3.000. Betalte og forfalte utgifter i forbindelse med finansiering, forsikring og offentlige avgifter dekkes ikke av selger.

Tilstandsrapport
Innen bilen settes ut for salg har vi gått gjennom vesentlige punkter og utarbeidet en tilstandsrapport.

 

Nylig ankommet Bilia - alle forhandlere

Garantivilkår for Bilia Outlet

Kjøretøyeiers ansvar
Ved mistanke om feil på kjøretøyet som kan gå innunder garantiens vilkår skal Fragus Group (Fragus) kontaktes omgående.

Varighet
Garantiens varighet står skrevet på respektive garantibevis.

Reparasjon
Feil skal umiddelbart meldes inn til Fragus på tlf. 63 97 42 00. Ved garantireparasjon repareres komponentene slik at de er i tilsvarende stand som rett før feilen inntraff. Det er alltid verkstedet som utfører skadeinnmelding på www.fragus.com under ”Skadeinnmelding”. Den dagen Fragus mottar skadeinnmelding anses å være den dagen skaden har inntruffet.

Erstatning for reparasjoner som er innmeldt senere enn syv dager etter skadedato, eller etter garantitidens utløp, utbetales ikke. Dersom en reparasjon utføres uten Fragus skriftlige godkjenning, betaler Fragus ikke reparasjonskostnadene.

Garantien dekker inntil kr 80.000 inkl. mva per skadetilfelle.

Service
For at garantien skal være gyldig må kjøretøyet være vedlikeholdt, og vedlikeholdes i henhold til produsentens henvisninger under hele garantiperioden etter salg fra Bilia.

For at en skade skal behandles, kreves det at alt vedlikehold skal være utført fagmessig og være dokumentert i kjøretøyets originale servicebok eller elektronisk, som på anmodning fra Fragus skal kunne fremvises ved en eventuell skade.

Garantien omfatter ikke feil som skyldes normal slitasje, som f.eks. komponenter som er utslitt pga. alder og bruk. Garantien gjelder heller ikke ved bruk av uoriginale deler.

Unntak
Nøkler eller fjernkontroller med tilhørende elektronikk.

Garantien omfatter ikke defekter som skyldes ytre påvirkning eller normal slitasje, overopphetet motor, brente ventiler, konkurransebruk, sabotasje, forsømmelse, brann, tyveri, korrosjon, lekkasje fra pakninger, tettninger, simeringer, kollisjon, LED, defekte lys, dioder.

Garantien gjelder heller ikke for ettermonterte komponenter eller utstyr, lakk og karosseri.

Normal bruk
Kjøretøyet skal benyttes i normal trafikk. Taxi/budbil/skolebil omfattes ikke av denne garantien.

I de tilfeller der kjøretøyet har gjeldende maskinskadeforsikring, kontaktes aktuelt forsikringsselskap for vurdering.

Omfattes feilen av våre vilkår, betaler Fragus kjøretøyeierens egenandel. Garantien erstatter ikke kostnader som leiebil, taxi, hotell etc.

Øvrig
Garantiavtalen gjelder for kjøretøyet som er oppført i garantibeviset og følger bilen. Garantien opphører automatisk om bilen selges til en annen bilforhandler eller via bilformidling. Garantien er gyldig forutsatt at premien er betalt ved forfall.

Garantien er ikke gyldig uten garantibevis fra Fragus. Kjøretøyet skal være testet og godkjent av Bilia, som er autorisert av Fragus.

Se alltid oppdaterte vilkår og gjeldende billiste på www.fragus.com. Kontakt vår tekniske avdeling på tlf. 63 97 42 00 for mer informasjon.

For spørsmål, ta kontakt med:

Fragus Group
Telefon: 63 97 42 00
E-post: info@fragus.no