Bilia personale

Fakturaadresser

Bilia Personbils fakturaadresse er:

Bilia Personbil AS
c/o Fakturamottak
Postboks 4366 Vika
8608 MO I RANA

Elektroniske fakturaer kan sendes til følgende e-postadresse (én faktura per e-post): levfaktbilia@bilia.no

Faktura skal alltid være merket med en referanse. Referansen skal bestå av et 4- eller 5-sifret nummer, etterfulgt av navn på den som har rekvirert bestillingen. Eksempel på referanse:

91004 – Navn Navnesen

Toyota Bilias fakturaadresse er:

Toyota Bilia AS
c/o Fakturamottak
Postboks 4353
8606 MO I RANA

Elektroniske fakturaer kan sendes til følgende e-postadresse (én faktura per e-post): 
toyotabilia@invoicecenter.net

Bankdetaljer Bilia Personbil:

Kontonummer: 1503.21.85743
IBAN: NO0215032185743
Swift: DNBANOKKXXX
Org.nr. 976 023 188