Personvern

Forespørsel om tilgang til registrerte personopplysninger

Alle personer har iht. Personopplysningsloven en rett til å få vite hvilken informasjon Bilia har lagret om en. Bilia opplyser derfor om dette på bakgrunn av en forespørsel fra deg.

Alle slike forespørsler skal alltid være skriftlige og signert av den som begjærer opplysningene utlevert. Send din forespørsel til: Bilia Personbil AS, Personvernansvarlig, Postboks 240 Økern, 0510 Oslo. Forespørselen vil bli arkivert av Bilia.

Formålet med behandling av personopplysningene Personopplysninger om kunder og potensielle kunder behandles hovedsakelig med bakgrunn i følgende formål: Administrasjon av salgsaktiviteter for Bilias produkter og tjenester, oppfyllelse av avtaler med Bilia eller samarbeidspartnere, administrasjon av garantisaker, gjennomføring av verkstedsoppdrag, markedsføring, utstedelse av kundetilbud samt fullføring av lovpålagte forpliktelser.

Hvilke personopplysninger blir behandlet

Bilia behandler følgende informasjon for å oppfylle formålet med behandling av personopplysningene: Navn, kontaktinformasjon, kjøps-/salgsbetingelser, verkstedhistorikk, kjøpsstatistikk, informasjon om produkter og tjenester som er solgt eller kjøpt, inngåtte avtaler, eierforhold rundt biler, teknisk informasjon om biler som har blitt solgt av Bilia eller som har besøkt Bilias verksteder, registreringsnummer, chassisnummer (VIN), samt annet som er relevant for overholdelse av inngåtte avtaler med deg.

Personopplysninger kan også finnes i notater eller løpende tekst som ikke er strukturerte eller søkbare i Bilias dataregistre.

Overføring av personopplysninger til tredjepart Bilia overfører i visse tilfeller personopplysninger om kunder til følgende kategorier av mottakere som Bilia samarbeider med: Bilprodusenter eller deres generalagenter samt deres nærstående selskap eller samarbeidspartnere, finansieringsselskaper, forsikringsselskaper og myndigheter.

Korrigering av personopplysninger Du har rett til å få registrerte personopplysninger korrigert eller slettet, med mindre opplysningene er nødvendige for å overholde en inngått avtale. Om du ønsker at personopplysninger skal korrigeres eller slettes med hjemmel i Personopplysningsloven, kan du begjære at Bilia snarest etterfølger dette. Begjæringen skal rettes til Bilias personvernansvarlig via e-post på pol@bilia.no eller via brevpost til Bilia Personbil AS, Personvernansvarlig, Postboks 240 Økern, 0510 Oslo.

Bilias personvernsansvarlig vil da snarest behandle din forespørsel og ta stilling til om begjæringen er berettiget, videre iverksette evt. nødvendige tiltak og informere deg om hvordan forespørselen har blitt håndtert.

E-post policy

For nyhetsbrev via e-post gjelder følgende for håndtering av abonnenters e-postadresser og øvrig informasjon. Våre abonnenters e-postadresser vil under ingen omstendigheter selges eller leies ut til tredjepart. Ved utsendelse vil abonnentenes e-postadresse kun bli synlig for aktuell mottaker.

Vår ambisjon for å samle inn våre kunders e-postadresser, navn, interesser, med mer, er kun å forbedre informasjonsservicen og gjøre denne så relevant og personlig som mulig. Om du ikke ønsker nyhetsbrev, respekterer vi selvsagt det. Våre abonnenter kan enkelt avmelde seg fra vår e-postservice (nyhetsbrev). Dette kan du gjøre gjennom å klikke på avmeldingslinken som finnes i nedre del av alle nyhetsbrev fra Bilia. Der kan du uten forbehold avmelde deg fra deler eller hele informasjonstjenesten. Du vil etter dette ikke få nyhetsbrev fra Bilia om du ikke selv oppgir din e-postadresse igjen.

Om du har spørsmål om våre elektroniske nyhetsbrev, er du velkommen til å sende oss en e-post til info@bilia.no.