Fakturaadresser

Fakturaadresser

 • Bilias fakturaadresse er:

  Bilia Norge AS
  FE 479 Scancloud
  SE-831 90 ÖSTERSUND

  Elektroniske fakturaer kan sendes til følgende e-postadresse (én faktura per e-post): bilia-norge-as@pdf.scancloud.se

  Bankdetaljer Bilia Norge AS:

  Kontonummer: 1503.21.85743
  IBAN: NO0215032185743
  Swift: DNBANOKKXXX
  Org.nr. 976 023 188

  Faktura skal alltid være merket med en referanse. Referansen skal bestå av et 4- eller 5-sifret nummer, etterfulgt av navn på den som har rekvirert bestillingen. Eksempel på referanse:

  91004 – Navn Navnesen

 • Toyota Bilias fakturaadresse er:

  Toyota Bilia AS
  FE 1480 Scancloud
  SE-831 90 ÖSTERSUND

  Elektroniske fakturaer kan sendes til følgende e-postadresse (én faktura per e-post):
  toyota-bilia-as@pdf.scancloud.se

  Bankdetaljer Toyota Bilia AS:

  Kontonummer: 2450.05.13000
  IBAN: NO4424500513000
  Swift: DNBANOKKXXX
  Org.nr. 980 648 915

  Faktura skal alltid være merket med en referanse. Referansen skal bestå av et 4- eller 5-sifret nummer, etterfulgt av navn på den som har rekvirert bestillingen. Eksempel på referanse:

  91004 – Navn Navnesen