motorvei

Nye regler for EU-kontroll

8. februar iverksettes nye regler for når du skal på EU-kontroll.

Periodisk kjøretøykontroll - populært kalt EU-kontroll - er en obligatorisk kontroll av alle biler. Målet er en totalt sett tryggere og mer miljøvennlig bilpark, så på kontrollen sjekkes feks. bremser og lys, samt avgasser og støy. 

Hittil har det vært det siste sifferet på nummerskiltet som har bestemt hvilken kontrollfrist kjøretøyet har. Slik at hvis skiltet slutter på fem, så har man frist i mai måned. Unntaket har vært 0 og 7 som skal inn i oktober og november henholdsvis.

Heretter er det dato for førstegangs registrering og siste godkjente kontroll som bestemmer kontrollfristen, uavhengig av tallene i registeringsnummeret ditt. 

De nye reglene skal gjøre det mer fleksibelt for bileierne og velge når det passer å gjennomføre EU-kontroll, slik at man lettere kan ta det i forbindelse med service. For de som nå har kontrolmåned om sommeren eller bor i utlandet, blir det enklere å planlegge kontrollen.

Overgangsperiode
De nye reglene blir gjeldende for biler etter 8. februar 2019. For alle andre biler, gjelder den fristen som allerede er satt. Deretter vil man få ny frist basert på den datoen kontrollen ble utført.