Bilde av vei med billys

BMW VEIHJELP

God service kjenner ingen grenser. Hvis uhellet skulle være ute, stiller BMW alltid opp. Med BMW Veihjelp får du hjelp i hele Europa.

Denne avtalen gjelder i inntil 3 år. Deretter vil du fortsatt være sikret dekning under BMW Veihjelp opp til bilen er 10 år, hvis du utfører de regelmenterte servicene på et autorisert BMW Serviceverksted i Norge. 

BMW Veihjelp
Skulle uhellet være ute, stiller BMW alltid opp. Når du ringer til BMW veihjelp, vil du alltid få svar fra en kompetent medarbeider. Noen ganger kan problemet løses over telefon. Dersom problemet ikke kan løses over telefon, sørger vi for å ha en bergingsbil i nærheten som kan taue bilen din til nærmeste BMW Service verksted eller organisere veihjelp fra en utvalgt servicepartner og dekke kostnadene for denne (maks 100 Euro). I denne forbindelse tilbyr BMW Mobile Care et omfattende utvalg av tjenester som sørger for at du holder deg mobil.

Vi er tilgjengelige på telefon hver eneste dag, året rundt. 
Telefonnummer til BMW Veihjelp:

800 32 062 (fra Norge)
+47 67 80 40 57 (fra utlandet)

Av juridiske årsaker er veiservicetjenesten begrenset til å sette bilen i kjørbar stand. Derfor er det ikke mulig å utføre vedlikehold, skifte slitedeler, utføre større reparasjoner eller skaffe reservedeler på ulykkesstedet.

I hovedsak gjelder følgende: Tjenesten dekker bare kostnader som det er avtalt dekning for innenfor rammen av BMW Mobile Care. Vanligvis dekker vi alle utgifter for BMW Mobile Care-tjenester direkte. Hvis du unntaksvis må legge ut for tjenester, refunderer vi disse omgående. For å gjøre dette trenger vi originalfakturaen for tjenesten det gjelder (for eksempel for bilberging) samt en kopi av fakturaen for reparasjonen.

Følgende refunderes ikke:

  • Utlegg som under normale omstendigheter også ville ha oppstått, f.eks. drivstoffkostnader eller bompenger.
  • Ekstra hotellkostnader som restaurant/minibar.
  • Alle utgifter eller økonomiske tap som direkte eller indirekte følger av uhellet, for eksempel
  • inntektstap, avbestillingsgebyrer, avtaler som må avlyses eller og arrangementer du ikke rekker (billetter).
  • Reparasjonskostnader og kostnader til reservedeler samt pleie- og driftsmidler.

Definisjon av uhell: Et uhell er en feil på bilen som gjør det umulig å kjøre videre.

Krav på tjenester fra BMW Mobile Care
Du har bare krav på tjenester fra BMW Mobile Care når uhellet er uforskyldt og heller ikke skyldes påvirkning utenfra.

Unntak: Ved punktering hjelper vi som beskrevet under punktet Veiservice.

Juridiske betingelser
BMW anbefaler at du lar alle vedlikeholdsarbeider utføres av din BMW servicepartner. Bilia har autoriserte merkeverksteder for BMW. Tjenestene fra BMW Mobile Care gjelder ikke hvis service- og vedlikeholdsintervaller ikke er utført i henhold til BMWs service- og kvalitetsstandarder og/eller hvis service, vedlikeholdsarbeider og andre reparasjoner ble utført feil, fordi de var utført av et uautorisert verksted.

BMW Mobile Care-tjenestene gjelder ved uhell i følgende land i Europa:
Albania, Andorra, Belgia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Danmark, Tyskland, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Storbritannia, Irland, Italia, Kroatia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Makedonia, Monaco, Nederland, Norge, Østerrike, Polen, Portugal, Romania, Sverige, Sveits, Serbia, Montenegro, Slovakia, Slovenia, Spania (inkl. Kanariøyene), Tsjekkia, Tyrkia, Ungarn og Kypros.