Volvo V60 2016. City life.

Volvo-garantier

Som oftest tenker man ikke på at de finnes, men om noe uforutsett skulle skje er Volvos garantier utformet for at ditt bilhold skal være så trygt og bekymringsløst som mulig.

Les mer om Volvogarantier på Volvos egen hjemmeside.