Volvo

Livstidsgaranti

Fra 1. september 2016 tilbys en helt unik livstidsgaranti på originale Volvo-deler i Norge. 

Forutsetningene for at garantien gjelder er at delen(e) er kjøpt og montert hos et autorisert Volvo personbilverksted i Norge. Garantien vil da gjelde så lenge kunden er eier av bilen. Garantien gjelder ikke tilbehør og deler solgt over disk (her gjelder fortsatt 1 års delegaranti).

Garantidekning-/perioden

  • Garantiperioden gjelder så lenge den som kjøpte delen og fikk den montert på et autorisert Volvo personbilverksted i Norge, eier bilen.
  • Garantien gjelder hvis delen som er kjøpt og montert på et autorisert Volvo personbilverksted i Norge må repareres eller skiftes på grunn av fabrikasjonsfeil.
  • Reparasjon eller skifte av delen utføres kostnadsfritt hos et fritt valgt autorisert Volvo personbilverksted i Norge.
  • Garantien gjelder ikke for bytte som følge av normal slitasje, feil bruk eller at service- og vedlikeholdsintervallet ikke er fulgt og dermed direkte eller indirekte årsak til defekten.