Volvo Service

Volvo Veihjelp

Volvo Veihjelp – fri veihjelp,  alltid tilgjengelig

Med Volvo Veihjelp står du aldri alene. Dersom du ved et uhell eller driftsstans har behov for assistanse, kan du kostnadsfritt benytte deg av Volvo Veihjelp. Veihjelpen blir utført av Viking Redningstjeneste AS i Norge og Vikings eller Mondial Assistance sine avtalepartnere i inn- og utland.

Tjenesten er åpen 24 timer i døgnet, hele året og veihjelpen gjelder i 12 måneder fra utført Service 2.0. Hver gang du har Service 2.0 hos et autorisert Volvo-verksted, forlenges veihjelpen med ytterligere ett år.

Veihjelpen kan benyttes ved alle slags uhell – også ved "selvforskyldte" feil som tom tank, fylling av feil drivstoff, tap av nøkler og utelåsing, men her er det visse begrensninger på dekningsomfanget.

Nedenfor kan du se hva Volvo Veihjelp omfatter ved plutselig inntruffet feil på bil:

Volvo Assistanse 
Volvo Veihjelp sørger for reparasjon/hjelp på stedet eller tauing til nærmeste Volvo-verksted. (Er det urimelig lang vei til et Volvo-verksted, kan det bli aktuelt å velge et alternativt verksted.) Kostnader til reservedeler eller ytterligere arbeidskraft ut over det assistansebilen bringer med seg, dekkes ikke av avtalen.

Kontanter 
Nødvendig beløp for betaling av reparasjoner på din bil i utlandet kan bli forskuddsbetalt av Volvo Veihjelp mot tilfredsstillende garanti, begrenset oppad til 25.000,-.

Leiebil 
Hvis reparasjonen ikke blir ferdig samme dag, kan leiebil rekvireres av Volvo Veihjelp.

Alternativ transport
Forventes det at bilen blir ute av kjørbar stand i mer enn tre døgn, kan Veihjelpen ordne og dekke hjemtransport eller videre reise til bestemt mål. Nødvendig transport med taxi eller offentlig transportmiddel mellom havari-/ulykkessted og verksted, hotell, flyplass, togstasjon osv. dekkes av Veihjelpen. Når bilen er reparert betaler Veihjelpen transportkostnader for en person for henting av bilen.

Innkvartering
Skulle du befinne deg mer enn 200 km hjemmefra og ønsker å vente på stedet til bilen er reparert, dekker Veihjelpen utlegg for overnatting med inntil kr 1 000 pr. døgn for fører og inntil kr 500 pr. døgn pr. passasjer – i maksimum tre netter.

Gratis informasjonsservice 
Skulle du på reisen ønske opplysninger om hvor det fins Volvo-forhandler, Volvo-verksted eller andre reiseopplysninger (visum, hoteller, restauranter), kan du ringe Volvo Veihjelp.

Begrensninger 
Hvis det klart kan henvises til at driftsstans skyldes grov uaktsomhet, overbelastning, manglende vedlikehold eller utilsiktet bruk, som bruker eller eier er ansvarlig for, kan Volvo Veihjelp nekte å dekke kostnader. Før noen av tjenestene over kan benyttes for Volvo Veihjelps regning, skal Volvo Veihjelp på forhånd godkjenne dette.

Ring Volvo veihjelp
Fra Norge: 800 30 060 
Fra utlandet: +47 22 32 39 50