Kvinne på åker.

Elbiler og rekkevidde

Når du leser om elbiler, ser du begrepet elektrisk rekkevidde i umiddelbar nærhet. Helt naturlig. Rekkevidden er avgjørende for hvor langt du kan kjøre uten å lade.

Åker.

Hva påvirker rekkevidden?

Bilens rekkevidde bestemmes hovedsakelig av batterikapasiteten, kjørestil, bilens vekt og eksterne faktorer som værforhold, temperatur og underlag. Les mer om faktorene som påvirker rekkevidden nedenfor. Utviklingen skjer kontinuerlig, og rekkevidden for en elbil blir stadig lengre. I dag er en relativt vanlig rekkevidde ifølge WLTP omtrent 40-60 mil per lading.

 

Det er ikke mulig å peke på én faktor som påvirker bilens rekkevidde. I tillegg til batteriets faktiske kapasitet påvirkes selv den elbilen med lengst rekkevidde av eksterne faktorer.

 • Bilmodell og batterikapasitet

  Kapasiteten på batteriet påvirker selvsagt rekkevidden. Jo mer energi batteriet kan lagre, desto lengre kan du kjøre før batteriet må lades.

  Temperatur

  Kaldt vær påvirker rekkevidden. Batteriet må jobbe hardere, drivlinjens effektivitet reduseres, og klimasystemet brukes mer. En elbil har derfor kortere rekkevidde om vinteren sammenlignet med sommeren.

  Totalvekt

  Vekten har stor innvirkning. Tenk på dette når du planlegger familiens ferie. Når du pendler alene til jobben, har du helt andre forutsetninger enn når bilen er fullastet. Husk at eventuell takboks og tilhenger også regnes med i totalvekten.

 • Kjørestil og hastighet

  Førere som akselererer mye og kjører i høy hastighet, vil tømme bilens batteri raskere. Rolig kjøring gir lengst rekkevidde.


  Veiforhold og topografi

  Vann, snø og is på veien øker friksjonen mellom dekkene og veien. Dette medfører at mer strøm brukes til å drive bilen fremover. Kupert terreng med mange bakker krever også mer energi.

  Dekk og lufttrykk

  Valget av dekk påvirker også rekkevidden. Spesielt tilstanden og lufttrykket i dekkene. Hvis dekkene er jevnt slitte og har riktig lufttrykk, har du bedre forutsetninger.

Tips for å øke rekkevidden

Ytre faktorer er vanskelige å påvirke, men det er små ting du selv kan gjøre for å optimalisere den faktiske rekkevidden før langkjøringen.

 • Forvarm bilen.
  Oppvarmede batterier varer lenger, så prøv å parkere bilen i et garasjeanlegg før du skal ut og kjøre.
 • Hold deg oppdatert på værmeldingen.
  Kanskje det er meldt regn og kjøligere temperaturer på formiddagen enn på ettermiddagen?
 • Planlegg kjøringen din.
  En jevn og rolig kjørestil gir lengre rekkevidde.
 • Sett av god tid til reisen.
  Optimaliser dekkene. Dekktrykket påvirker rekkevidden. Sjekk dekkene før langkjøringen og fyll dem med luft.
ElbilladingElbillading

Hvordan måles rekkevidden?

I dag er WLTP-testmetoden standard for å måle drivstofforbruk og elektrisk rekkevidde. Den gir mer rettferdige og realistiske tall enn tidligere. Likevel er det fortsatt relevant å snakke om faktisk rekkevidde.

WLTP tester elbiler i sommertemperaturer og under gode forhold generelt. Virkeligheten med værforhold, kjørestil og bagasje kan påvirke og gi en faktisk rekkevidde.