Bilia personale

Bilia som arbeidsgiver

Det er viktig for oss at alle nye medarbeidere føler seg velkomne hos oss. For at man raskest mulig skal komme inn i sin nye rolle og lære mer om bedriftskulturen, blir det for alle våre nye kollegaer lagt en god plan for introduksjon i bedriften.

Som medarbeider får du også tilgang til en rekke fordeler, som f.eks. personalrabatt på våre attraktive produkter og tjenester, gunstige forsikringer og pensjonsordning m.m.

For å sikre at vi har tilfredse og engasjerte medarbeidere med vilje og evne til å bidra til at Bilia skal oppnå suksess, gjennomfører vi årlige målinger av både engasjement og motivasjon. Vi er stolte av at våre medarbeidere gir oss svært gode tilbakemeldinger på disse målingene. At trivselen er god, gjenspeiles også gjennom vårt lave sykefravær.

Kompetanseutvikling i Bilia

Bilias store konkurransefortrinn er våre kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi oppmuntrer våre medarbeidere til å utvikle seg gjennom intern rekruttering og faglig påfyll. Gjennom Bilia Academy tilbyr vi alle våre ledere meget gode lederutviklingsprogrammer – med en praktisk tilnærming for å kunne ta i bruk ny kompetanse i sitt lederskap.

Vi samarbeider også tett med våre leverandører om faglig utvikling av selgere, salgssjefer og verkstedmedarbeidere.

Bilias visjon og kjerneverdier

Vår visjon er å være bransjens beste servicebedrift. For å nå dit er det viktig at alle våre ansatte har kunden i fokus og har vår kundepolicy "Kundens beste i alt vi gjør" som retningslinje for sitt arbeide og imøtekommenhet.

Engasjement
Engasjement for kundens behov er grunnleggende for å oppnå Bilias visjon. Som medarbeider viser du engasjement for kunden og kundens behov, så vel som mot kollegaer, både innenfor og utenfor din avdeling. Vi tror at engasjement for hverandre går hånd i hånd med fellesskapsfølelse, noe som er viktig for at du skal trives på din arbeidsplass og kjenne glede i arbeidet ditt.

Tilgjengelighet
Vi skal alltid være tilgjengelige for våre kunder. Det skal alltid være mulig å komme i kontakt med oss når kunden ringer, via digitale kanaler eller når kundene besøker oss. Vi prioriterer alltid kunden fremfor interne aktiviteter.

Som medarbeider hos Bilia er du også tilgjengelig for dine kollegaer og kan kjenne deg trygg på at dine kollegaer er der for deg. Det ser vi på som en forutsetning for å skape et arbeidsmiljø der medarbeiderne jobber godt sammen og føler fellesskap med hverandre.

Unik bilopplevelse
For Bilias kunder skal det være attraktivt å ha bil. Det innebærer at du som medarbeider hos Bilia er lydhør overfor hver eneste kunde og alltid kan tilby den beste løsningen. Du bør også samarbeide godt med dine kollegaer, for at dere sammen skal strekke dere litt lengre – og løse ulike problemer til kundens beste.