Refleksbruk

Du ser bilen, men bilisten ser ikke alltid deg. Med refleks er du synlig 140 meter unna, mens uten synes du først på 20-30 meters hold. Det betyr at bilføreren har 10 sekunder i stedet for 2 sekunder på å reagere. Refleks er derfor en billig og enkel livsforsikring.

5 tips til riktig refleksbruk

  • Bruk refleks på alle jakker og bagger.
  • Husk at du skal synes fra flere sider og at du derfor alltid bør ha to reflekser.
  • Sjekk at refleksen ikke har riper - da virker den dårligere. Reflekser er forbruksvarer og bør byttes ut innimellom.
  • Refleksen skal henge i knehøyde så den reflekterer lyset fra billyktene best mulig.
  • Velg helst reflekser som beveger seg - de synes best.

40% av voksne bruker ikke refleks. Husk at refleksene ikke virker når de blir liggende i skuffen.

God høst og trygg ferdsel!