Personlig Servicetekniker

Unngå trøbbel - bruk godkjent verksted

For at du skal være trygg på at bilen din er sikker når du får den tilbake etter reparasjon er det et krav om at bilverksteder skal være godkjent av Statens vegvesen.

Dersom uhellet er ute, og bilens sikkerhetssystemer ikke fungerer som de skal, kan det få katastrofale konsekvenser. Dessverre skjer det ofte at reparasjoner ikke er utført godt nok, og i enkelte tilfeller er jobben så dårlig at bilen kan være trafikkfarlig.

Ulovlig

For at du skal være trygg på jobben som gjøres er det viktig å velge et verksted som har kompetanse og utstyr på plass. Bruk av verksteder som ikke er godkjent kan også føre til problemer ved reklamasjonssaker og garanti, i tillegg til at du faktisk også medvirker til en illegal handling.

– Jeg tror ikke folk nødvendigvis vet helt hva det er de er med på å støtte når de gjør dette. De er med på å støtte kriminelle. Ikke-godkjent verksteddrift er gjerne knyttet til flere ulovlige forhold, som skatteunndragelser og utnyttelse av de som jobber der. I tillegg går det selvfølgelig utover de godkjente verkstedene som driver seriøst, sier Jon Molnes, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Kvalitetskrav

Per i dag er det dessverre mange som ikke er klar over at det eksisterer, eller som kan identifisere, verksteder som mangler godkjenning. Seks av ti bileiere vet ikke hvordan de skal finne et godkjent verksted, noe Statens vegvesen mener er skremmende.

– Funnene er ikke overraskende, men like fullt skremmende. På ulovlige verksteder vet du ingenting om kompetansen eller utstyret de har. Konsekvensene kan i verste fall bli at du kjører rundt i en bil som er trafikkfarlig, forteller Molnes videre.

Godkjenningsordning

Som bileier i Norge skal du kunne stole på verkstedet du velger og jobben som utføres. For at du skal kunne vite hvilke verksteder som er godkjent og ikke, er det derfor utarbeidet en nettside der du enkelt kan søke informasjon, og planlegge ditt neste verkstedbesøk. Det er også slik at alle verksteder som er godkjent av Statens vegvesen skal merkes med et tydelig skilt med logoen til Statens vegvesen på veggen.

En sjekkliste for hva du bør tenke igjennom i før du velger et verksted finner du her, og oversikten over alle verksteder som er godkjente finner du på www.godkjentverksted.no.