Motorolje kan du bytte hos Bilia. Olje. Foto.
Bestill tid her
Verkstedtjenester

Motorolje

Hvilken funksjon har motoroljen?

Motoroljens viktigste funksjon er å hindre slitasje på motoren ved å smøre motorens bevegelige deler og forhindre friksjon. Motoroljen har også mange andre viktige funksjoner. Oljen bidrar til å holde motoren ren og bidrar til å kjøle motoren, hindrer korrosjon og forbedrer tettingen mellom sylindere og stempler.

Hvor ofte bør oljen skiftes?

Oljen må byttes med jevne mellomrom for at motoren skal fungere optimalt. Bilens instruksjonsbok vil fortelle deg hvor ofte du bør skifte olje. Husk at oljen må være ny og ren for at motoren skal fungere optimalt. Anbefalt er, uansett hvor mye du kjører, å bytte motorolje minst en gang i året. Oljebytte inngår i den anbefalte årlige servicen av bilen din hos oss.

Husk at peilepinnen kan gi et misvisende bilde av hvor mye olje som er igjen i motoren. Grunnen til det er at oljen i motoren etter en tid kan inneholde kondens. Dette kan medføre et svært raskt fall i oljenivået ved langkjøring. Å skifte motorolje regelmessig er billig i forhold til de reparasjoner som kan være nødvendig hvis du skulle få et motorhavari.

Hva er viskositeten av oljen?

Temperaturforholdene i motoren er ekstreme. For at oljen skal være i stand til å smøre de forskjellige delene, må viskositeten (oljetykkelse og strømningsmotstand) takle de rådende temperaturene. Oljens tekstur endres avhengig av om den blir varm eller kjøles ned. Velg derfor den viskositet som er oppgitt i instruksjonsboken eller kjøretøyprodusentens egen kravspesifikasjon.

Hva bør du vurdere når du velger olje?

I bilens instruksjonsbok eller kjøretøyprodusentens egen kravspesifikasjon er det spesifisert hva oljen må oppfylle for å passe bilen din. Spesifikasjonen gir noen ganger rom for valg. Finn ut hva de forskjellige valgene betyr for din bil. Vær nøye med å avklare evt. begrensninger i viskositet i henhold til SAE-systemet.

Fordelen med syntetiske smøremidler

En syntetisk olje er dyrere enn de tradisjonelle mineraloljene. Den er imidlertid mer økonomisk i lengden fordi egenskapene er overlegne i forhold til andre oljer. Syntetisk olje er drivstoffbesparende, den holder flere mil og tåler kulde og varme bedre. Hvilken kvalitet du velger på oljen vil avgjøre hvor ofte du trenger å bytte olje. Syntetisk olje beholder sine egenskaper i lang tid og bytteintervallet blir lengre.