Volvo Service

Volvo Serviceavtale

Kjøper du en Volvo Serviceavtale sammen med din nye Volvo, trenger du ikke å ofre servicekostnadene en eneste tanke i inntil fem år.

Du kan være trygg på at din Volvo blir ivaretatt på beste måte av Volvo-utdannede teknikere som bruker Volvo-metoder og Volvo Originaldeler. Serviceavtalen sørger for at bilen holder seg i topp stand og at bruktbilverdien holdes på høyest mulig nivå.

Regelmessig service er den eneste måten å ivareta et problemfritt bilhold:

  • En enkel serviceløsning til fast pris.
  • Dekker tre eller fem planlagte servicer som utføres én gang i året eller ved 30.000 km-intervaller.
  • Serviceavtalen inkluderer kostnadsfrie programvareoppdateringer, utvidet Volvo Veihjelp, en egen kontaktperson og gratis helsesjekk av bilen din ved hver service.
  • Engangsbetalingen kan inkluderes i finansieringsplanen hvis du foretrekker å betale månedlig.
  • Serviceavtalen kan overføres til neste eier og kan øke bruktbil/innbytteverdien på bilen.
  • En fast avtale beskytter mot potensielle prisøkninger.
MODELL/SERIE PRIS 3 SERVICER PRIS 5 SERVICER
40 14.900,-/17 øre pr. km 24.900,-/17 øre pr. km
60 15.900,-/18 øre pr. km 26.900,-/18 øre pr. km
90 16.900,-/19 øre pr. km 27.900,-/19 øre pr. km

Generelle vilkår
Volvo Serviceavtale er gyldig for de første tre eller fem planlagte vedlikeholds-servicene for bilen.

Alle planlagte service-elementer dekkes av den Volvo Serviceavtalen du har valgt, i overensstemmelse med Volvo Cars’ anbefalinger. Dette inkluderer slitasje-, funksjons- og sikkerhetskontroller og tiltak gjennomført ved spesifiserte serviceintervaller slik som f.eks. skifte av tennplugger, luftfilter og bremsevæske. Det dekker dessuten arbeids- og materialkostnader slik som oljer, væsker, programvare og reservedeler inkludert i Volvo Originalservice.

Det som ikke er inkludert i avtalen, er etterfylling av oljer og væsker mellom normale planlagte vedlikeholds-servicer, og materialer og væsker som ikke er inkludert i Volvo Originalservice. Utbedring av skader, slitasje og garantiarbeid dekkes ikke av serviceavtalen.

Selger dekker alle utgifter etter serviceprogrammet. Normale slitasjekomponenter og normalt vedlikehold dekkes i avtaleperioden. All øvrig reparasjon og vedlikehold dekkes av kjøper. Bensin og dekk inngår ikke i avtalen. Etterfylling av olje eller spylervæske mellom de foreskrevne oljeksift omfattes ikke av avtalen. Service skal skje i henhold til bilens servicebok (program). Kjøper forplikter seg til å foreta forebyggende reparasjon og vedlikehold når dette er nødvendig. Verkstedet kvitterer for utført service i serviceboken.

Avtalens gyldighet knyttes til bilen, og avtalen er fortsatt gyldig selv om det skjer et eierskifte. Serviceavtalen er gyldig hos alle autoriserte Volvo-verksteder i Norge.

En mer detaljert oversikt over vilkår og betingelser kan fås hos din Bilia Volvo-forhandler.