Volvo retter blikket inn i bilen – skal hjelpe uoppmerksomme sjåfører

Volvo EX90, Volvo Cars’ nye elektriske SUV, kommer med et nytt sikkerhetssystem som skal følge med på, og forstå, hvordan sjåføren har det. Dersom sjåføren er trøtt, distrahert eller på annen måte uoppmerksom, kan bilen gripe inn for å unngå ulykker.

Pressemelding 21.09.2022


9. november viser Volvo Cars fram sitt nye flaggskip, den store, elektriske SUVen Volvo EX90. I den nye elbilen introduseres flere nye sikkerhetssystemer, som skal sette nye standarder innen moderne sikkerhetsteknologi.

En av innovasjonene er et driver understanding system, en nyutviklet sikkerhetsteknologi som skal følge med på sjåføren og forstå vedkommendes mentale og fysiske tilstand.

Mange bilførere opplever øyeblikk der man kan være distrahert, stresset, trøtt eller av andre grunner ikke oppmerksom bak rattet. Dette kan skape farlige situasjoner, og ifølge tall fra Statens Vegvesen er uoppmerksomhet en medvirkende faktor i 1 av 3 dødsulykker.

For å nå visjonen om null drepte eller hardt skadde på veiene, jobber Volvo med å se på alle årsakene til at ulykker inntreffer, deriblant menneskers atferd. Tradisjonelt har Volvo fokusert på å gjøre bilene i stand til å tåle kollisjoner og på å lese omgivelsene utenfor bilen og med det hindre en kollisjon. Men fremover vil Volvo også fokusere på hva som skjer inne i bilen og på sjåførens atferd og sinnstilstand.

– Vår forskning viser at ved å observere hvor sjåføren har blikket, og hvor ofte og hvor lenge de har øynene lukket, kan vi forstå mye om personens tilstand, sier Emma Tivesten, senior teknologiekspert ved Volvo Cars sikkerhetssenter.

Det nye driver understanding-systemet vil introduseres for første gang i nye Volvo EX90. Det er et sensorisk sanntidssystem utviklet fra ett enkelt prinsipp: Hvis en Volvo-bil kan forstå når sjåføren er i en tilstand der det er uforsvarlig å kjøre bil, kan bilen gripe inn for å unngå ulykker.

– Sensorsystemet gir bilene muligheten til å oppdage om sjåførens evner er nedsatt, for eksempel på grunn av trøtthet, distraksjoner eller annen uoppmerksomhet. Systemet vil kunne tilby assistanse på den mest effektive måten i den aktuelle situasjonen, forklarer Tivesten.

Dette er driver understanding system
Systemet lanseres i nye Volvo EX90 og utfyller et nytt utvendig sensorsystem.

Ved hjelp av to kameraer og et ratt med sensorer, kan systemet plukke opp de første signalene om at sjåføren er i en tilstand som ikke egner seg for å kjøre bil. Deretter vil systemet starte med å nøyere observere personens blikkmønstre og hodebevegelser. Ved å ta tiden på hvor lenge sjåføren ser på veien foran seg, gitt naturlige pauser og variasjoner, vil systemet fange opp dersom sjåførens øyne, og dermed også – oppmerksomhet – er rettet mot andre ting enn bilkjøring.

Hvis sjåføren ser for lite på veien, kan det tyde på at man er distrahert, eksempelvis av en mobiltelefon. Hvis sjåføren stirrer for lenge på ett punkt på veien, kan det indikere kognitiv distraksjon, eksempelvis at man sitter i egne tanker og ikke følger med på hva som skjer.

Kameraene sender data i form av numeriske verdier, ikke videodata, som beskriver sjåførens blikkretning og hodebevegelser. Algoritmene analyserer så dataene for å kunne oppdage og forstå sjåførens atferdsmønstre over tid. Dette skal gi sjåføren ekstra sikkerhet og kjørekomfort.

Volvo vil også introdusere et nytt ratt med sensorer. Rattet kan merke hvis sjåføren tar hendene vekk og ikke styrer bilen. Rattet kan også registrerer hvor stabil rattføringen til sjåføren er.

Ved å bruke Volvos patenterte teknologi for sanntidsoppfattelse av blikkmønstre, hodebevegelser og rattstyring, har bilen nok informasjon til å foreta sikkerhetshandlinger som vil kunne støtte sjåføren. Handlingene kan begynne med enkle advarsler, som øker i styrke i forhold til situasjonens alvorlighetsgrad.

Dersom sjåføren ikke responderer på de økende varslene, kan bilen foreta en trygg nedbremsing og stanse ved behov, og deretter varsle andre trafikanter gjennom bruk av bilens nødlys.

– Vi har gjort store fremskritt innen utvendige sensorsystemer de siste tiårene, takket være vårt dedikerte arbeid for å forhindre ulykker gjennom aktiv sikkerhetsteknologi. Innvendige sensorer er en av de neste store sikkerhetsoppgavene for oss. Vi vil fortsette å lære, utvikle og lansere ny teknologi innen dette området de kommende årene, sier Thomas Broberg, konstituert sjef for Volvo Cars’ sikkerhetssenter.

Les hele pressemeldingen fra Volvo Car Norway her
Interessert i Volvo EX90?
Be om tilbud

Siste nytt fra Volvo